Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sübvansiyon; üreticiler ile tüketicilerin yapmış olduğu atılımlarda devletin sağlamış olduğu karşılıksız mali yatırımlardır. Üreticilerin üretim süreçlerinde destek bulması adına hayli önemlidir.

Sübvansiyonlu Kredi’nin Amacı Nedir?

 • Tarımsal üretim yapmakta olan üreticilerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamak
 • Ülkenin tarımsal anlamda üretimini artırabilmek
 • Tarımsal faaliyetlerden elde edilen verim ile ürün kalitesini yükseltmek

Üretimi Destekleyen Sübvansiyonlar Nelerdir?

 • Maliyeti düşürmek adına ucuz girdi sağlanması
 • Üretilen ürün başına yardım sağlanması
 • Vergi muafiyetinde avantaj sağlama şansı
 • Üreticiye düşük faizli kredi imkânı sağlanması
 • İhracatı desteklemek amacı ile döviz girdisi başına ödemeler yapılması gibi üretimi destekleyen çeşitli sübvansiyonlar vardır.

Sübvansiyonlu Kredi Kullanım Şartları

Sübvansiyonlu kredi kullanım imkânı elde edebilmek için bir takım şartlar vardır.  Bu şartların yerine getirilmesi halinde kredinizi kullanabileceksiniz.

Tarım arazilerinin üretimde kullanılması halinin devamlılığını sağlamak ve bu kapsamdan devlet destekli sübvansiyonlu kredi kullanabilmek adına çiftçilerin kullanacağı kredide işletme kurmak ya da hali hazırda var olan işletmenin kapasitesini genişletmek amacı ile yüksek verimlilik elde etmenin söz konusu olduğu durumlar içinde Ziraat Bankasının kullandıracağı devlet destekli kredilerden olan arazi alım kredisiyle birlikte, bitişiğinde bulunan arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse payları; diğer hissedarlar tarafından satın alınınca; sübvansiyonlu krediler kullanılabilir.

Sübvansiyonlu Kredi Kullanımı için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sübvansiyonlu kredi kullanımı için bir takım gerekli evraklar vardır. Bu evraklar;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait olan Çiftçi Kayıt Belgesi( ÇKB)
 • Kullandırılacak krediye karşılık sunulacak teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
 • Temin edilecek tarlaya ait tapu belgesi
 • Vergi dairesinden edinilecek vergi borcu yoktur ibareli yazı

Tüzel kişilerden istenecek evraklar;

 • İmza sirküleri
 • Temsile yetkili kişilerin noter onaylı kararı
 • Ticaret Sicil Gazetesi

Sübvansiyonlu Kredi Nasıl Hesaplanır?

Devletin verdiği destekler kapsamında; kredi faiz oranının azaltılması olarak da tanımlanan krediler; son dönemde birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı.

Sübvansiyonlu kredi hesaplaması için Tarım Kredi Kooperatiflerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden detaylı olarak size özel ödeme planı ve kredi hesaplaması alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir